Teaching Staff

Dr. Amit Chowdhary -Professor Ayurveda

Dr. Amit Chowdhary

Principal

Dr. Vivek Thakur -Associate Professor

Dr. Vivek Thakur

Associate Professor

Dr. Rachna Gupta -Associate Professor

Dr. Rachna Gupta

Associate Professor

Dr. Aruna Panwar - Associate Professor

Dr. Aruna Panwar

Associate Professor

DR. ANKUR SINHA - Associate Professor

DR. ANKUR SINHA

Associate Professor

Dr. Akshay Sudan - Associate Professor

Dr. Akshay Sudan

Associate Professor

Dr. Tanya Lall -Assistant Professor

Dr. Tanya Lall

Assistant Professor

Dr. Sapna Negi - Assistant Professor

Dr. Sapna Negi

Assistant Professor

Dr. Rohit Dilip Bhoge - Assistant Professor

Dr. Rohit Dilip Bhoge

Assistant Professor

Dr. Ram Agochar Bhatt - Assistant Professor

Dr. Ram Agochar Bhatt

Assistant Professor

Dr. Richa Singh- Assistant Professor

Dr. Richa Singh

Assistant Professor

Dr. Megha Bahuguna -Assistant Professor

Dr. Megha Bahuguna

Assistant Professor

Dr. Kanchan Thakur- Assistant Professor

Dr. Kanchan Thakur

Assistant Professor

Dr. Neha Agnihotri - Assistant Professor

Dr. Neha Agnihotri

Assistant Professor

Dr. Kalpan Khanduri - Assistant Professor

Dr. Kalpan Khanduri

Assistant Professor

Dr. Dev Raj Singh Panwar -Assistant Professor

Dr. Dev Raj Singh Panwar

Assistant Professor

Dr. Deepti Negi - Assistant Professor

Dr. Deepti Negi

Assistant Professor

Dr. Deepti Durgapal - Assistant Professor

Dr. Deepti Durgapal

Assistant Professor

Dr.Rashmi Kathait - Assistant Professor

Dr. Rashmi Kathait

Assistant Professor

Dr.-Swabi---Assistant-Professor

Dr. Swabi

Assistant Professor

Dr. Anamika Singh - Assistant Professor

Dr. Anamika Singh

Assistant Professor

Dr.-Hemant-Semalti - Assistant Professor

Dr. Hemant Semalti

Assistant Professor